Agenda

26 Februari 2021

Ujian Munaqasyah Jurusan Ilmu Peternakan

  • 12:34 WITA
  • Online
  • admin_ptr

26 November 2019

Seminar Proposal Jurusan Ilmu Peternakan

  • 06:27 WITA
  • Gedung E. 103 Fak. Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar
  • admin_ptr

26 November 2019

Seminar Hasil Jurusan Ilmu Peternakan

  • 06:12 WITA
  • Gedung E. 103 Fak. Sains dan Teknologi UIN Alauddin Makassar
  • admin_ptr